Sankcja kredytu darmowego

Prawo dotyczące kredytów i pożyczek jest nieustannie precyzowane, głównie w celu ochrony konsumentów przed lichwą i innymi nielegalnymi praktykami, które wykorzystują niewiedzę lub złą sytuację finansową konsumentów. Sankcja kredytu darmowego jest zapisem odnoszącym się do kredytów konsumenckich i ograniczającym błędy oraz nieścisłości w umowach kredytowych. Czym dokładnie jest sankcja, kiedy ma zastosowanie, i jakie wymogi trzeba spełnić, żeby móc z niej skorzystać? Dowiedz się więcej o możliwości skorzystania z sankcji darmowego kredytu.

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego

Celem sankcji jest pozbawienie kredytodawcy wszystkich przychodów wynikających z realizacji umowy kredytu lub pożyczki na skutek niezastosowania przez niego przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim. Sankcję można uzyskać w przypadku każdego rodzaju kredytu konsumenckiego niezabezpieczonego hipoteką, jeśli spełnione będą konkretne przesłanki, tj. konsument wyszuka w umowie zapisy, które nie zgadzają się z przepisami prawa.

Sankcję kredytu konsumenckiego umożliwia artykuł 45 Ustawy o kredycie konsumenckim, w którym czytamy, że pewne uchybienia względem tej ustawy umożliwiają konsumentowi zaciągającemu kredyt konsumencki spłacenie go w wysokości kapitału użyczonego przez bank. Na mocy takiej sankcji instytucja finansowa musi zrezygnować z zysków, natomiast konsument zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów – jedynie taką kwotę, jaką pożyczył i nie poniesie z tytułu kredytu żadnych kosztów. Konieczna jest świadomość, że zwrotowi podlegają wyłącznie dodatkowe koszty tak jak prowizje bankowe czy odsetki, natomiast nie można odzyskać w ten sposób kapitału kredytu. Sankcja tyczy się wyłącznie kredytów konsumenckich – mechanizm sankcji nie może mieć zastosowania w przypadku kredytu hipotecznego lub leasingu.

Sankcja kredytu konsumenckiego – jakie wymogi należy spełnić?

Skorzystanie z sankcji darmowego kredytu jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której kredytobiorca spełni szereg określonych zasad formalnych. Pierwszą przesłanką do zastosowania takiej sankcji jest znalezienie w umowie kredytowej uchybień względem ustawy o kredycie konsumenckim. Tylko takie uchybienie otwiera furtkę, dzięki której konsument może uniknąć kosztów kredytu należnych kredytodawcy.

Sankcja jest możliwa, jeśli:

 • kwota pożyczki nie przekracza 255 550 zł lub wartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie;
 • umowa kredytowa została podpisana po 17 grudnia 2011 roku;
 • pożyczkobiorca spłacał wszystkie raty kredytu w wyznaczonych terminach;
 • kredyt jest w trakcie spłaty lub od ostatnich działań związanych z kredytem (np. jego spłaty lub zwrotu prowizji) nie minęło więcej czasu niż rok;
 • kredytobiorca jest osobą prywatną;
 • zabezpieczeniem kredytu nie jest nieruchomość, chociaż dopuszczalne są inne formy ubezpieczenia spłaty.

Błędy uprawniające do skorzystania z sankcji darmowego kredytu

Uznanie zasadności sankcji kredytu jest możliwe tylko wtedy, kiedy umowa bankowa zawiera zapisy niezgodne z zasadami prawa przewidzianymi dla kredytów konsumenckich w czterech głównych kategoriach błędów, które uprawniają do wnioskowania o darmowy kredyt.

 • Różnica między realną kwotą kredytu/pożyczki a kwotą umowną – jeżeli bank wypłacił mniejszą kwotę pożyczki, niż zapisano to w umowie.
 • Błędne informacje lub brak informacji o kosztach, zasadach ubezpieczenia czy wysokości prowizji.
 • Błędnie obliczone pozaodsetkowe koszty kredytu lub przekroczenie maksymalnego poziomu tych kosztów.
 • Nieprawidłowo obliczone oprocentowanie kredytu – kiedy istnieje różnica między kwotą oprocentowania widniejącą na umowie a tą faktyczną.

Samodzielne wyszukanie błędów w umowie kredytowej jest w większości przypadków bardzo trudne, dlatego że banki konstruują umowy w taki sposób, aby były zawiłe i niezrozumiałe dla statystycznego Kowalskiego. Wyszukanie kruczków prawnych zwykle jest możliwe tylko dla osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem – dla doradcy kredytowego lub eksperta finansowego.

Jakie zapisy lub nieścisłości pozwalają skorzystać z sankcji?

Błędnych zapisów umowy kredytowej może być wiele. Wśród nich można wymienić sytuację, kiedy umowa nie zawiera:

 • danych pożyczkobiorcy;
 • całkowitej kwoty kredytu oraz informacji o sposobie jego spłaty;
 • informacji o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania;
 • informacji o dodatkowych kosztach;
 • szczegółów sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.

Przesłankami do zastosowania darmowego kredytu mogą być też zapisy określające opłaty przekraczające przewidywane przez przepisy prawa kwoty maksymalnych możliwych opłat za opóźnienie lub kosztów pozaodsetkowych.

Prawidłowo skonstruowana umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać wiele szczegółowych zapisów niepozostawiających żadnego pola do interpretacji i umożliwiających łatwe zrozumienie sposobu spłaty. Jeśli zapisy są skonstruowane w taki sposób, by wprowadzać w błąd, nie precyzować lub działać na niekorzyść pożyczkobiorcy, mogą być wykorzystane przeciwko pożyczkodawcy.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Wymogi formalne

Jeżeli zasady kredytu konsumenckiego zostały przez bank naruszone, to pożyczkobiorca powinien złożyć kredytodawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa do darmowego kredytu. W oświadczeniu należy zawrzeć dane osobowe kredytobiorcy i jego adres, a także informacje takie jak numer umowy kredytu/pożyczki i numer rachunku bankowego. Należy też wskazać błędy umożliwiające skorzystanie z sankcji darmowego kredytu oraz podstawę prawną.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z wypłatą pieniędzy w trybie natychmiastowym. Bardzo prawdopodobne jest, że bank odmówi pożyczkobiorcy sankcji bez podawania powodu. W takiej sytuacji konsument może zgłosić sprawę do sądu, ale wiąże się to przede wszystkim z koniecznością poświęcenia czasu i dużą problematyką. Banki zatrudniają całe sztaby prawników, którzy wykorzystują wszelkie możliwe sposoby, by ochronić interesy swoich mocodawców. Jeśli samodzielne starania nie przynoszą efektu, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta finansowego. Doradca kredytowy zajmie się wszystkimi formalnościami i pomoże uzyskać sankcję.

Skorzystanie z sankcji darmowego kredytu jest możliwe w przypadku spełnienia wszystkich wymogów. Konieczne jest przede wszystkim posiadanie potwierdzenia zamknięcia kredytu, najlepiej w postaci raportu BIK, historia spłaty i potwierdzenie ostatniego działania w związku z kredytem, np. zwrotu prowizji.

Jak wygląda pomoc w uzyskaniu sankcji?

Większość kredytobiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy profesjonalnie zajmują się odzyskiwaniem kosztów kredytów podpisanych na mocy nieprawidłowych zapisów niezgodnych z Ustawą o kredycie konsumenckim. Procedura uzyskania wsparcia ogranicza się do kilku kroków.

W pierwszej kolejności należy zgłosić problem, a w tym celu można skontaktować się z ekspertem telefonicznie lub wypełnić formularz i przedstawić specjaliście szczegóły sprawy. Następnie doradca finansowy analizuje umowę kredytową i określa, czy istnieje podstawa do wnioskowania o sankcję kredytu. Jeśli w umowie znajdują się uchybienia, doradca finansowy sporządza wniosek o sankcję i pomaga w negocjacjach z bankiem. Postępowanie kończy się uzyskaniem zwrotu poniesionych kosztów. Czas trwania całej procedury jest zależny od wielu zmiennych, ale zwykle trwa do kilku tygodni.

Umowa o kredyt konsumencki – na co zwrócić uwagę?

Pożyczkobiorcy wnioskujący o kredyty konsumenckie często podpisują umowy bez dokładnego zapoznania się z ich zapisami, co rodzi problemy natury prawnej i często powoduje konieczność ponoszenia dużych kosztów kredytu. Mimo zaostrzających się przepisów dotyczących kredytów i pożyczek banki oraz instytucje pozabankowe nadal wykorzystują niewiedzę i brak doświadczenia konsumentów, a w przypadku roszczeń wydają negatywne decyzje dotyczące sankcji kredytu lub zwrotu prowizji bankowej za przedterminową spłatę zobowiązań.

Jeżeli jakiekolwiek zapisy umowy budzą wątpliwości, to przed podpisaniem dokumentu należy skonsultować się z doradcą kredytowym. Pomoc specjalisty niejednokrotnie pozwala uniknąć kosztownych umów i niepotrzebnego obciążenia domowego budżetu.

Szczególnie istotne dla kredytobiorcy powinny być wszelkie zapisy umieszczone małym drukiem, a także przypisy. To właśnie tam mogą znajdować się informacje sformułowane w sposób zawiły, trudny do interpretacji, a szczególnie ważne w kontekście interesów kredytobiorcy.

Pomoc w uzyskaniu sankcji kredytu

Formalności związane z uzyskaniem sankcji co prawda nie są bardzo skomplikowane, lecz niewprawionym w zagadnieniach bankowości konsumentom może to nastręczać pewnych trudności. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia wniosku i innych kwestii związanych z ubieganiem się o sankcję darmowego kredytu, najlepiej skorzystać z pomocy ekspertów. Pomoc specjalistów przyspieszy całą procedurę i zwiększy szanse pozytywnego zakończenia sprawy.

Doradcy finansowi z Centrum Finansów Pama przeanalizują konkretną sytuację, wyszukają błędy i nieścisłości w umowie, a następnie wykażą je i uzyskają dla Klienta zwolnienie z kosztów kredytu konsumenckiego. Pomoc ekspertów pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.