Pon., wt., czw. 8-18 | śr., pt. 8-16

Dochodzenie zwrotu kosztów kredytu

Start / Zwrot prowizji bankowej

Udało Ci się spłacić kredyt przed terminem?

Odbierz swoje pieniądze z prowizji

Zwrot prowizji bankowej

Masz prawo do zwrotu

  • Kwestia zwrotu prowizji bankowych przy wcześniejszej spłacie kredytu budziła przez lata kontrowersje.
  • Spory interpretacyjne w tej kwestii ukrócił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku, sygn. C-383/18. Zgodnie z nim kredytobiorca spłacający kredyt przed czasem ma prawo żądać od banku proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat związanych z kredytem.

Proporcjonalny zwrot kosztów kredytu oznacza, że im szybciej spłacisz swoje zobowiązanie, tym większa część poniesionych kosztów powinna zostać Ci zwrócona. Przykładowo, jeśli kredyt spłacisz w połowie ustalonego harmonogramu, możesz spodziewać się zwrotu 50% prowizji bankowej.

Zwrot – kiedy?

Uzyskaj zwrot prowizji bankowej i ubezpieczenia w przypadku:

  • wcześniejszej spłaty kredytu,
  • konsolidacji kredytów,
  • przeniesienia kredytu do innego banku.

Jak skutecznie wyegzekwować zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu?

W teorii to bank powinien samodzielnie dokonać rozliczenia i zwrotu należnej kwoty w okresie 14 dni od przedterminowej spłaty kredytu (art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim).

Co jednak, gdy tak się nie stanie?

  • Złóż we właściwym banku wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
  • W przypadku odrzucenia wniosku lub braku odpowiedzi, złóż skargę do Rzecznika Finansowego, który zainterweniuje w Twojej sprawie.
  • Jeśli zależy Ci na czasie lub wcześniejsze kroki okażą się bezskuteczne, zdaj się na fachowe wsparcie CF Pama w dochodzeniu zwrotu prowizji bankowej.
  • Gdy zaistnieje taka potrzeba, uzasadniona Twoim interesem, dysponując udzielonym przez Ciebie pełnomocnictwem, skierujemy sprawę na drogę sądową.

Odbierz swoje pieniądze – skontaktuj się z nami!