ING Bank Śląski – zawieszenie hipotek ze zmiennym oprocentowaniem

W grudniu 2022 rok umiało miejsce przełomowe zdarzenie. ING Bank Śląski zdecydował się zawiesić sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową. Dlaczego? Otóż według włodarzy banku, instytucja chce przeczekać okres aż do wprowadzenia nowego wskaźnika WIRON, czyli prawdopodobnie do połowy 2023 roku. Na tę chwilę bank proponuje wyłącznie kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem.

Zawiedzenie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem w ING – dlaczego i skąd taka decyzja?

Kredytobiorcy już od wielu miesięcy zmagają się z wysokimi kosztami spłaty swoich zobowiązań hipotecznych. ING Bank Śląski zawiesił sprzedaż detalicznych kredytów hipotecznych ze zmienną stopą już od 17 grudnia 2022 roku. Aktualnie oferty finansowania zostały przygotowanie wyłącznie na podstawie stałej stopy procentowej.

Bank wprowadzając takie zmiany, realizuje główne założenia KNF w związku z tzw. mapą drogową. Proces zastąpienia wskaźnika WIBOR przez WIRON jest długotrwały i powoduje spore zmiany w branży finansowej.

Zgodnie z aktualnymi informacjami portfel detalicznych produktów hipotecznych zostanie całkowicie zmieniony do 2025 roku. Klauzule odsetkowe wysyłane dotychczas przez banki do klientów informowały, że WIRON powiększony o spread korygujący będzie stosowany w trakcie wprowadzania nowego wskaźnika na rynek.

Stałe stopy procentowe – czy to przyszłość kredytów hipotecznych?

Wprowadzenie wyłącznie stałych stóp procentowych dla kredytów hipotecznych jest raczej nierealne, a już na pewno nie na cały, wieloletni okres finansowania. To przynosiłoby ogromne straty dla sektora bankowego, chociażby ze względu na stale zmieniający się wskaźnik inflacji. W najbliższych latach kredyty ze stałą i zmienną stopą procentową prawdopodobnie pozostaną z nami na długi.

Stałe stopy procentowe na kredyty hipoteczne są popularne w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, gdzie są dostępne od wielu lat i stanowią częsty wybór kredytobiorców. W Polsce oferta takich kredytów jest jeszcze stosunkowo nowa, ale zyskuje na popularności wraz ze wzrostem zainteresowania kredytami hipotecznymi.

Czy stałe stopy procentowe to przyszłość kredytów hipotecznych? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony, dla wielu kredytobiorców stałe stopy procentowe są atrakcyjne ze względu na stabilność raty i łatwiejsze planowanie finansowe. Z drugiej strony, banki często oferują wyższe oprocentowanie dla kredytów ze stałymi stopami procentowymi niż dla tych zmiennych, co może być mniej korzystne dla kredytobiorców w przypadku spadku stóp procentowych na rynku.