Jakie ubezpieczenie na życie wybrać? Ranking ubezpieczeń na życie

Wybór właściwego ubezpieczenia na życie jest niezbędny do ochrony siebie oraz swojej rodziny przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych – poważnej choroby lub nawet śmierci. Sprawdź, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie i co wziąć pod uwagę.

Polisa na życie – co powinna zawierać?

Ubezpieczenie na życie posiada zaledwie 28% Polaków. Prawie połowa ankietowanych przyznaję, że nad zakupem takiej polisy zaczęła się zastanawiać dopiero po nieprzewidzianym zdarzeniu takim jak śmierć czy choroba bliskiej osoby. Najczęściej powodem rezygnacji z polisy na życie są oszczędności, ale czy rzeczywiście warto na takim ubezpieczeniu oszczędzać?

Polisa na życie to produkt, który chroni rodzinę w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej oraz rodzinę i samego ubezpieczonego, kiedy ten poważnie zachoruje lub stanie się inwalidą. Posiadanie ubezpieczenia jest szczególnie ważne, kiedy w rodzinie jest tylko jeden żywiciel – w przypadku jego śmierci lub kalectwa pozostali członkowie rodziny mogą zostać bez środków do życia, a polisa może im w tym początkowym etapie stanąć na nogi. Również w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie z polisy na życie zagwarantuje bliskim wsparcie finansowe umożliwiające opłacenie m.in. takich wydatków jak pobyt w szpitalu, rehabilitacja, zakup leków oraz różnego rodzaju zabiegi i pozostałych kosztów.

Polisa na życie ma zastosowanie oczywiście nie tylko w przypadku uszczerbku na zdrowiu. Pomaga bliskim również na wypadek śmierci ubezpieczonego lub niezdolności do pracy wynikającej z następstw wypadku. Polisę można zawrzeć dożywotnio lub na określony czas. Poszczególni ubezpieczyciele oferują różne warianty ubezpieczenia. Zakres ochrony polisy może obejmować hospitalizację, rehabilitację, trwały uszczerbek na zdrowiu, czasową niezdolność do pracy, inwalidztwo oraz niektóre choroby, szczególnie poważne zachorowania (udar, zawał czy nowotwór). Zakres polisy w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych obejmuje też urodzenie dziecka, urazy głowy oraz wypadki wynikające z uprawianych sportów.

Ubezpieczenie na życie online może być połączone z inwestowaniem w planie inwestycyjno-oszczędnościowym lub stanowić dodatek do kredytu hipotecznego stosowany w celu zabezpieczenia się przez ewentualnymi problemami ze spłatą tego zobowiązania. Wybór konkretnego wariantu ubezpieczeniowego zależy zawsze od indywidualnego przypadku, więc warto sprawdzić poszczególne opcje i w razie potrzeby rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na dożycie

Odrębnym rodzajem polisy życiowej jest tzw. ubezpieczenie na dożycie, które zakłada wypłatę świadczenia w przypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego wieku, np. 80 lat. Jeśli ubezpieczony dożyje tego wieku, otrzyma z tego tytułu określoną kwotę.

Indywidualne ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie grupowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dwa rodzaje polis na życie. Pierwszy to polisa grupowa, a drugi indywidualne ubezpieczenie.

 • Ubezpieczenie grupowe cieszy się dużą popularnością z uwagi na niskie koszty oraz szeroki zakres ochrony obejmujący między innymi śmierć bliskich, pobyt w szpitalu czy nieszczęśliwy wypadek. Ważne jest też to, że ubezpieczenie zdrowotne razem z polisą na życie w miejscu pracy jest zwyczajnie wygodne, gdyż nie trzeba pamiętać o kolejnym zobowiązaniu, natomiast składka jest pobierana z wynagrodzenia i jej regularnym opłacaniem zajmuje się zakład pracy. Takie ubezpieczenie jest wygodne i odpowiednie dla osób młodych, które nie mają dużych obciążeń finansowych i rodzinnych zobowiązań. Polisa grupowa działa dopóty, dopóki ubezpieczony pracuje w tym samym miejscu.
 • Ubezpieczenie indywidualne jest lepszym rozwiązaniem dla osób starszych, posiadających rodziny i obciążenia takie jak kredyty hipoteczne. Zakres ochrony takiej polisy może obejmować ubezpieczenie na wypadek śmierci, Assistance, ubezpieczenie na wypadek zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy niezdolności do spłaty kredytu. Indywidualnej polisy nie trzeba zmieniać wraz ze zmianą miejsca zatrudnienia, ale konieczne należy pamiętać o samodzielnym regularnym opłacaniu składek.

Zakres ubezpieczenia na życie – na co zwrócić uwagę?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje nieco inny zakres polisy na życie. W jednym przypadku polisa może objąć wszystkie zagrożenia, w innym natomiast tylko wybrane. Zakres ochrony będzie miał też przełożenie na koszt polisy.

 • Suma ubezpieczenia – ten parametr jest jednym z najważniejszych dla ubezpieczonego, gdyż określa kwotę, którą ubezpieczyciel wypłaci uposażonym w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci posiadacza polisy. Suma ubezpieczenia rośnie wraz z wysokością składki.
 • Wysokość składki – roczna kwota składki może być płacona w jednej racie lub w dwóch ratach. Obniżanie wysokości składki w kontekście oszczędności nie zawsze jest dobrym wyborem, dlatego że automatycznie przekłada się na zmniejszenie sumy ubezpieczenia i mniejsze wsparcie finansowe. Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ubezpieczenie na życie i czy będzie ich na nie stać. Ceny składek zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych, więc nie musi to być duże obciążenie dla domowego budżetu.
 • Wyłączenie odpowiedzialności – wyłączenie to zestaw sytuacji, które nie obejmują ubezpieczenia, tj. sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Wyłączeniem odpowiedzialności zwykle jest śmierć w konflikcie zbrojnym oraz na skutek klęski żywiołowej, nadużywania alkoholu, samobójstwa lub popełnienia czynu karalnego. Wyłączeniem odpowiedzialności w konkretnej polisie na życie mogą być też skutki spożywania narkotyków lub alkoholu, uszczerbek na zdrowiu spowodowany samookoleczeniem lub uprawianiem sportów ekstremalnych.
 • Okres karencji – karencja polisy to czas, który musi minąć od momentu zawarcia umowy, żeby ubezpieczenie zaczęło działać. Karencja jest stosowana jako zabezpieczenie na wypadek wypłaty świadczenia, w sytuacji, gdy ubezpieczony wiedział o poważnym zachorowaniu i pod wpływem tego zdarzenia zdecydował się na zakup polisy. Karencja wynosi zwykle kilka-kilkanaście miesięcy.
 • Wiek ubezpieczonego – minimalny wiek posiadacza polisy to 18 lat, ale maksymalny jest zależny od warunków stawianych przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. W poszczególnych firmach maksymalny wiek jest określony na 60, 70 lub nawet 80 lat.

O czym jeszcze warto wiedzieć, wybierając polisę na życie?

Osoba decydująca się na zakup polisy na życie powinna pamiętać, że w przypadku zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy ubezpieczony wiedział o chorobie przed podpisaniem umowy lub celowo wprowadził ubezpieczyciela w błąd. W celu zabezpieczenia się przed taką sytuacją towarzystwa ubezpieczeniowe proszą o wypełnienie ankiety medycznej, a niekiedy nawet kierują na badania lekarskie i są to warunki konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Najlepsza polisa na życie to ubezpieczenie dostosowane do indywidualnej sytuacji. Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy, zastanów się, jakiej ochrony potrzebujesz i jak chcesz zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci lub niezdolności do pracy, jaka kwota składki jest dla Ciebie możliwa do opłacenia i jakiej sumy ubezpieczenia oczekujesz.

Czasami trudno samodzielnie ocenić poszczególne polisy. Jeśli sprawia Ci to trudność, możesz skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który przeanalizuje oferty za Ciebie i na podstawie określonych parametrów wybierze korzystne propozycje polisy na życie i zdrowie.

Ranking ubezpieczeń na życie 2023 – jak porównać polisy?

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie? Polecanym rozwiązaniem będzie sprawdzenie rankingu ubezpieczeń, który prezentuje aktualne oferty i pozwoli wybrać polisę spełniającą oczekiwania. Ranking najlepszych ubezpieczeń na życie prezentuje doskonałe polisy życiowe towarzystw PZU, Allianz oraz Uniqa. Interesujące oferty prezentują też firmy Generali, Pru oraz Warta. Sumy ubezpieczeń w tych towarzystwach są wysokie, a zakres ochrony bardzo szeroki. Każdorazowo szczegóły konkretnych ofert należy sprawdzać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. OWU zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące konkretnej polisy, zakresu ochrony, wysokości i terminu płatności składki, sposobów wypłaty świadczenia, ewentualnych wyłączeń itd.

Sprawdzenie orientacyjnych wysokości składek wymaga podania dokładnych informacji takich jak:

 • wiek ubezpieczonego;
 • oczekiwana suma ubezpieczenia;
 • zakres ochrony (choroba, śmierć, pobyt w szpitalu);
 • wykonywany zawód;
 • wysokość miesięcznych dochodów;
 • adres;
 • informacje o ewentualnych chorobach i uprawianych sportach.

Na podstawie tych parametrów kalkulatory oceniają ryzyko związane z chorobą, wypadkiem lub śmiercią. Im to ryzyko jest wyższe, tym cena polisy będzie analogicznie wyższa i odwrotnie, w przypadku niższego ryzyka ubezpieczenia na życie może być tańsze. Osoby starsze muszą się liczyć z wyższym kosztem polisy, natomiast młodzi ludzie bez przewlekłych chorób, pracujący w zawodach nieobciążonych ryzykiem i nieuprawiający niebezpiecznych dyscyplin sportu mogą liczyć na niższe składki.