Program Pierwsze Mieszkanie i Kredyt na 2% – o co tu chodzi?

Rząd zapowiedział uruchomienie Programu Pierwsze Mieszkanie, który ma pomóc młodym ludziom w zdobyciu swojego pierwszego mieszkania. Program ma ruszyć już w lipcu 2023 roku i będzie oferował bezpieczny kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu wynoszącym zaledwie 2%. Według zapowiedzi programy rządowe mają szansę wystartować jeszcze w lipcu tego roku. To doskonała informacja dla wielu przyszłych kredytobiorców!

Program Pierwsze Mieszkanie, czyli bezpieczny kredyt 2% – dla kogo i po co?

Kto będzie miał szansę skorzystać z Programu Pierwsze Mieszkanie? Według założeń skorzystać z niego będą mogli osoby, które nie ukończyły 45. roku życia i które nie posiadają żadnego innego mieszkania na własność. Ponadto beneficjenci muszą spełnić określone kryteria dochodowe.

Kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie otrzymają osoby, które spełniają warunek odnośnie do wieku. Warto dodać, że program będzie uwzględniał nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego. Kredyt w ramach rządowego programu będzie przyznawany w kwocie: do 500 tys. złotych dla singli oraz do 600 tys. złotych w przypadku gospodarstw domowych z co najmniej jednym dzieckiem i małżonkiem. Inne kryteria programu, to zasada tzw. pierwszej nieruchomości.

Uwaga! Wkład własny w przypadku kredytu w ramach rządowego programu nie będzie wymagany. Nie ma także limitów odnośnie do ceny metra kwadratowego mieszkania.

Omawiana dopłata ze strony rządu do spłaty kredytu będzie wynosić różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania w kraju, pomniejszona o marżę, a oprocentowanie kredytu ze stopą 2%.

Program ma obowiązywać przez 10 lat, dzięki czemu kredytobiorcy będą znacznie odciążeni z kosztów spłaty zobowiązania. Rzeczony kredyt 2% można przeznaczyć na: wniesienie wkładu budowlanego (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej), nabycie praw własności do domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym.

Program dopłat do kredytu hipotecznego – czy można utracić prawo do korzystania z kredytu 2%?

Zgodnie z przepisami utrata prawa do uczestnictwa w programie grozi tylko wtedy, kiedy nieruchomość zostanie:

  • użyczona lub wynajęta,
  • sprzedana

Warto też dodać, że są inne sytuacje, które wykluczają możliwość korzystania z Programu Pierwsze Mieszkanie i Kredytu 2%. To przede wszystkim zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa domowego w danym lokalu mieszkalnym lub nabycie nowej nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Konto mieszkaniowe a programy rządowe dla kredytobiorców

Program Pierwsze Mieszkanie to nie tylko niskooprocentowany kredyt hipoteczny 2%, ale także konto mieszkaniowe. Na czym to polega? Otóż ta forma pomocy zakłada uruchomienie konta w banku na cele oszczędnościowe. Konto ma funkcjonować przez okres od 3 do 10 lat, a za regularne wpłaty będzie przysługiwać tzw. premia mieszkaniowa od rządu. Taka forma pomocy jest dostępna dla osób, które nie mają i nie miały wcześniej mieszkania lub domu na własność.

Z tego programu może także skorzystać osoba, która mieszka w lokalu z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci, natomiast sam lokal może mieć powierzchnię do 50 m2 przy dwójce dzieci, 75 m2 przy trójce dzieci oraz 90 m2 przy 4 dzieci. W przypadku większej liczby dzieci nie obowiązuje limit metrażowy.

To ważne! Odsetki w ramach środków zaoszczędzonych na koncie mieszkaniowym są zwolnione z podatku belki!